اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1393/06/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تایید صورتجلسه مجمع 1399/07/29صندوق حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
تایید صورتجلسه تغییرات اساسنامه مجمع 98/10/08 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم
مجمع مورخ 1398/09/19 مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به 1398/05/31
مجمع مورخ 96/7/29
تغییر حسابرس صندوق 97.07.02
تغییر مدیر صندوق 97.02.15
تغییرات اساسنامه مورخ 12/05/98 مبنی بر تغییر ساختار صندوق