ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران- سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج کوچه هشتم پلاک ٢٧ تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 تهران- سعادت آباد- بالاتر از ميدان کاج کوچه هشتم پلاک ٢٧ 2771-داخلی 302