بانک حکمت ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/01

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك سپه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سپه

مدیران سرمایه گذاری:

معصومه دلداده باراني

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 9,645,899,928 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,098,246 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,098,246 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,099,915 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,783