بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1393/06/25 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مبنی بر تغییر ساختار صندوق
صورتجلسه تغییر هزینه های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 97/07/02
تمدید فعالیت صندوق 97.04.09
تغییر کامزد مدیر 97.03.21
افزودن اوراق مشارکت واسپاری به موضوع امیدنامه 97.04.13
مجمع مورخ 96/7/29
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/04/12
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 06/06/1395