بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجامع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/07/20
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به شهریور ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/07/20
انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398.05.31 (حسابرسی نشده) 1398/06/31
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به مرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/06/04
تشکیل مجامع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/05/12
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/05/09
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1398/05/09
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به تیر ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/05/06
انتشار صورت وضعیت پرتفوی منتهی به خرداد ماه 1398 در تارنما و سایت کدال 1398/04/10
صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده نه ماهه منتهی به 1398.02.31 در سایت کدال و تارنمای صندوق 1398/04/02
انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.11.30 (حسابرسی شده) 1398/01/21
دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق حکمت ایرانیان یکم 97.08.30 1397/08/27
دعوت به مجمع تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به تاریخ 1397/07/02 1397/06/18
افزایش سرمایه بانک حکمت ایرانیان با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید 1396/03/31
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام) 1395/11/26
اعلامیه برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1395/05/26
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/01/15
اعلامیه برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1394/07/20