هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٠٥درصد (٠.٠٠٠٥) حداقل سرمایه اولیه حداکثر تا مبلغ ٣٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
4 کارمزد مدیر سالانه یک درصد (٠.٠1)از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه سه در هزار(٠.٠٠٣) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک درصد (0.01) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
5 کارمزد متولی سالانه ٥در هزار(٠.٠٠٥) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل ١٠٠ و حداکثر ١٥٠ میلیون ریال خواهد بود
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 180 میلیون ریال به همراه ارزش افزوده به مبلغ 196.200.000
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار(٠.٠٠٣) خالص ارزش روز دارائیهای صندوق می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 750 میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ 20.000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذار (تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می پذیرد. روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر