تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1399/08/18 به شماره نامه 122/73738 سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل