تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/09 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1399/07/16 به شماره نامه 122/72429 سازمان بورس اوراق بهادار تهران به منظور تغییر رکن مدیر از "شرکت سبدگردان سهم آشنا" به " شرکت کارگزاری بانک سپه" و تغییر آدرس، به ثبت رسید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل