تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

 

صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1399/05/04 به شماره نامه 122/68281 سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر رکن متولی از "شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر " به "موسسه حسابرسی رازدار"به ثبت رسید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل