تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1399/04/31 به شماره نامه 122/68021 سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر کارمزد متولی به ثبت رسید


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل