تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم در تاریخ 1398/10/28 به شماره نامه 121/103075 سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر موارد زیر به ثبت رسید:

1- افزایش حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت 196.200.000 ریال به ازای هر سال مالی(مشمول ارزش افزوده)

2-حذف سقف هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل