تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

صورتجلسه مورخ 1398/09/19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مبنی بر افزایش حق الزحمه حسابرس به مبلغ ثابت 196.200.000 ریال به ازای هر سال مالی و حذف سقف هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها طی نامه شماره 121/103075 در تاریخ 1398/10/28 سازمان بورس اوراق بهادارتایید گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل