تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1398/10/08با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید.

اسامی حاضرین در جلسه: آقای وحید جمشیدی به نمایندگی از بانک حکمت ایرانیان ( نماینده سهامدار ممتاز) (رییس مجمع)، خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز)(ناظر) ،خانم پریسا زارعی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی)(ناظر) خانم هستی کاخی به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (نماینده سهامدار ممتاز)، ، و خانم المیرا سادات اشرفی (دبیر).