تشکیل مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

به استحضار می رساند مجامع تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 98/05/31 و تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم مورخ 1398/09/19 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید.

اسامی حاضرین در جلسه: آقای وحید جمشیدی به نمایندگی از بانک حکمت ایرانیان ( نماینده سهامدار ممتاز) (رییس مجمع)، آقای علی اکبر شوره کندی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار (ناظر)، خانم زهرا فرجی شربیانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان سهم آشنا (نماینده مدیر و سهامدار ممتاز) ،خانم فهیمه ترک بیات به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی)(ناظر) خانم ذبیحی طاری به نمایندگی کارگزاری سهم آشنا (نماینده سهامدار ممتاز)، ، و خانم المیرا سادات اشرفی (دبیر).