عدم برگزاری مجامع مورخ 30/07/1398 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

به استحضار می‌رساند مجامع تصویب صورت‏های مالی و عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم برای دوره مالی منتهی به 31/05/1398 و تغییرات امیدنامه روز سه شنبه مورخ 30/07/1398 به حدنصاب نرسیده و به درخواست سهامدار ممتاز به تعویق افتاده است که تاریخ و محل برگزاری جدید متعاقباً به اطلاع سرمایه گذاران محترم خواهد رسید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل