افزایش سرمایه بانک حکمت ایرانیان با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید

مجمع عمومی فوق العاده بانک حکمت ایرانیان با حضور بیش از 61 درصد از صاحبان سهام ، در روز پنجشنبه مورخ 25 خردادماه سال 1396 برگزار و طی آن افزایش سرمایه بانک حکمت ایرانیان با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید .

به گزارش روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان ، در این مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان حسابرس مستقل بانک و بازرس قانونی اصلی ، افزایش سرمایه بانک حکمت در دو مرحله از 4 هزارمیلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال و سپس  به 10 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی با رعایت مفاد قید شده در متن لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، الزامات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید .