اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند، صدور واحدهای آن دسته از سرمایه گذارانی که در فرایند پذیره نویسی اینترنتی واحدهای سرمایه گذاری مبلغ واریزی مربوطه را از درگاه اینترنتی پرداخت می نمایند، به تاریخ دو روز کاری بعد صورت می پذیرد.
لازم به ذکر است علت این امر واریز وجوه مربوطه به حساب پذیرنده از سوی بانک با یک روز تأخیر می باشد.

مدیر صندوق
کارگزاری سهم آشنا