بانک حکمت ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/01

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 8,135,062,026 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 926,228 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 926,228 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 927,591 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,783